Canovate Enerji Portal

Seçim Yapınız:

Isı Pompaları

Isı Pompaları

19. yüzyılda başlayan sanayi devrimi 20. Yüzyılda hızla gelişmiş ve bu dönemde toplumlarda hızla gelişerek enerjiye olan talep artmıştır. Günümüzde ise ısı enerjisi insanoğlunun en önemli gereksinimlerinden biridir. Gerek evlerde ve işyerlerinde ısınma ve sıcak su elde edilmesi işlemlerinde, gerekse artan teknolojiyle birlikte endüstriyel işlemlerde ısı enerjisine olan ihtiyaç çok fazladır.

Bugün gereksinim duyduğumuz enerjinin büyük bir kısmını petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan temin etmekteyiz. Son yıllarda ise 2 büyük problem nedeniyle ülkeler enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başlamışlardır.

Bunlardan ilki fosil yakıt rezervlerinin tükenmekte olduğu gerçeğidir. Son yapılan araştırmalar da fosil yakıtların hızla tükendiğini göstermektedir. Bu araştırmalara göre Dünyadaki petrol rezervlerinin 40-45 yıl, doğalgaz rezervlerinin 60-65 yıl ve kömür rezervleri 140-150 yıl sonra tükeneceği tahmin edilmektedir. 

Fosil yakıtların diğer bir problemi ise çevreye ve insan sağlığına verdikleri zarardır. Fosil yakıtlar yakıldığında sera gazı açığa çıkmaktadır. Sera gazlarının en belirleyici olanı ise karbondioksit (CO2) ve metan gazıdır. Bunların yanında kükürt, partikül madde, azotoksit (NO), kurum ve kül gibi atıkların da çevreyi aşırı derecede kirlettiği bilinmektedir. Ayrıca sera gazları küresel ısınmaya ve bu da küresel iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Eğer önlem alınmazsa küresel iklim değişikliği sonucunda deniz seviyesinin yükselerek birçok kıyı şeridinin sular altında kalacağı, dünya çapında fırtına ve sel olaylarının artacağı, bugün yeşillik olan birçok alanın çölleşeceği, tatlı su miktarının azalarak su sıkıntısının ortaya çıkacağı, açlık ve kuraklık sebebiyle milyonlarca insanın öleceği ve toplu göçlerin yaşanacağı öngörülmektedir.

Fosil yakıtlarda karşılaşılan bu sorunlardan dolayı ülkeler bir takım önlemler almaya ve yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başlamıştır. AB birliği ülkelerine bakıldığında toplam enerjinin %40’ı binalarda tüketildiği ve bu tüketimdeki en büyük payın mahal ısıtılmasına ait olduğu belirlenmiştir. Bu enerjinin tamamını yüzey jeotermi (su,hava,toprak) ısısını kullanan ısı pompaları ile karşılamak çok daha ekonomik çevreci bir çözümdür, ve enerji bağımlılığını azaltmaktadır.