Canovate Enerji Portal

Seçim Yapınız:

Güç Çevrim Hesaplama

  kW kpm/s PS kcal/s kcal/h
1 kW 1 1.0197 · 102 1.3596 0.23884 859.824
1 kpm/s 9.80665 · 10-3 1 1.3333 · 10-2 2.3422 ·10-3 8.4319
1 PS 0.7355 75 1 1.7573 · 10-1 6.3263 · 102
1 kcal/s 4.1868 4.2694 · 102 5.692 1 3.6 · 103
1 kcal/h 1.163 · 10-3 1.1859 · 10-1 1.5811 · 10-3 2.7778 · 10-4 1
=